Hvis du vil skifte tandlæge

Hvis der er et ønske om at skifte fra én privatpraktiserende tandlæge til en anden eller hvis din tandlæge ophører med at praktisere, og at du af den grund er tvunget til at skifte, vil der blive 100% egenbetaling hos den nye tandlæge for de 0-15-årige. Hvis du er mellem 16 og 17 år kan du frit skifte uden egenbetaling, men for alle gælder, at der kun kan skiftes tandlæge én gang om året, og der skal gives besked til den kommunale tandklinik inden behandlingen påbegyndes, hvis Lejre kommune skal betale udgiften til tandbehandling.