3-5 årige

3-15-årige er automatisk tilmeldt den kommunale tandklinik, hvor der gives et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering.