Sundhedsplejen

Alle børnefamilier i Lejre Kommune kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejens mål er at støtte familier i at varetage barnets sundhed og udvikling.

Dette gøres bl.a. ved:

* Hjemmebesøg til småbørnsfamilier
* Tilbud om deltagelse i grupper
* Regelmæssige undersøgelser af skolebørn
* Sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler
* Hygiejniske tilsyn i daginstitutioner
* Åbent hus
* Telefonrådgivning

Sundhedsplejens ydelser til familier med børn

Sundhedsplejen modtager fødselsanmeldelse fra fødestedet, hvorefter familien kontaktes af sundhedsplejersken. Familier er velkomne til selv at rette henvendelse med henblik på at træffe en aftale efter fødslen.

* Graviditetsbesøg efter behov
* Hjemmebesøg til alle familier i barnets første leveår
* Etablering af mødregrupper med deltagelse af sundhedsplejerske i første møde
* Skolebørn har kontakt med sundhedsplejersken i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse.

Familier, gravide og børn med særlige behov har yderligere kontakter og hjemmebesøg af sundhedsplejerske, der inddrager og henviser til andre faggrupper, når det er nødvendigt.

Links til undersider