Vision og mål

Lejre markerer sig på Danmarkskortet med en fantastisk natur, stærke fællesskaber og et stort lokalt frirum. Det præger vores folkeskoler og afspejler sig i vores tilgang til både børn og medarbejdere.

Vores vision er, at alle elever oplever at være en del af berigende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både fagligt, socialt og personligt. Og vi prioriterer at have ledere og medarbejdere, der brænder for den opgave, og som er klædt godt på til at løfte den.

Vi har gennemført - og gennemfører - kompetenceudviklings- og uddannelsesforløb, der samler lærere, ledere, pædagogisk personale og andre ressourcepersoner om et fælles sprog for læring, trivsel og udvikling. Nu begynder vi at høste frugterne.