Innovation og Entreprenørskab

I Lejre ruster vi vores børn til arbejdsliv og uddannelse ved bl.a. at give dem kompetencer inden for selvstændighed, innovation og iværksætteri. Indsatsen er både forankret på den enkelte skole og i et netværk på tværs af skolerne.

Innovation og Entreprenørskab er et emne, der går på tværs af alle fag i Fælles Mål, og det giver rigtig god mening i Lejre, hvor initiativ og iværksætterkultur har været med til at sætte os på Danmarkskortet.

Kommunen rummer en frodig underskov af mindre og mellemstore iværksættervirksomheder inden for f.eks. fødevarer, kreative erhverv, håndværk og landbrug, og fra de er helt små stifter de fleste af vores børn automatisk bekendtskab med nytænkende tiltag og virksomheder i det lokalsamfund, hvor de bor.

MÅL: Dét vil vi

I Lejres folkeskoler ønsker vi at fremme elevernes evne til samarbejde og innovation. Det giver dem et godt afsæt for at håndtere uddannelses- og jobmæssige udfordringer senere i livet, og det ruster dem til at håndtere med- og modvind i en foranderlig og kompleks verden.

Kommunalbestyrelsens målsætning er, at tegn på samarbejdskompetence og innovation - som en følge af arbejdet med Innovation og Entreprenørskab - skal indgå i målopfølgningen på skolerne.

ORGANSERING: Sådan gør vi

Vi har forankret arbejdet med Innovation og Entreprenørskab på skolerne og i en tværgående netværksgruppe, hvor to lærere fra hver skole deltager i fire årlige møder.

Hver skole gennemfører et eller flere forløb (skoleåret 2015/2016) og deler viden og erfaringer fra forløbet med lærere og elever på deres egen skole og/eller på naboskolen.