Skolestart 2019

Skoleindskrivning for børn, som skal starte i 0. klasse i august 2019 er slut. Kontakt din distriktsskole, hvis du har spørgsmål

Skoleindskrivningen er lukket, og du skal rette henvendelse til din distriktsskole, hvis du ønsker at blive indskrevet eller har spørgsmål i forbindelse med skolestart.

Skolestart

Alle børn, som er født i 2013 eller tidligere, skal begynde i skole i august 2019. Alle forældre vil modtage information omkring skoleindskrivning fra distriktsskolen i deres e-Boks. 

Skoleindskrivning

Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 1. oktober til og med den 7. januar 2019. Du skal bruge din NemID til opskrivningen. Linket til skoleindskrivning finder du i den grønne boks nederst på siden her. 

Bemærk! Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre. Barnets distriktsskole vil være behjælpelig med at indskrive.

Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen

Hvis I vil søge en anden skole end distriktsskolen er det vigtigt, at I også gør det via linket. Det kan være en anden skole i Lejre Kommune, en anden folkeskole i en anden kommune eller en privatskole. Vælger I en anden skole end distriktsskolen, er transporten til og fra skolen for egen regning.

Besked om optagelse

Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen eller på en anden folkeskole i Lejre Kommune, da det er politisk besluttet, at der er frit skolevalg ved indskrivning til 0. klasse. Hvis I søger en anden skole, er det denne anden skole, der skal give besked om, hvorvidt jeres barn får en plads.

Skal jeres barn vente med skolestart?

Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde for det. I skal kontakte skolelederen på jeres distriktsskole, hvis I ønsker udsættelse. I kan finde alle kontaktinformationer til skolerne her.

Skolelederen skal godkende udsættelsen efter dialog med jer som forældre og med børnehaven og evt. også PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er også skolelederen på jeres distriktsskole, som skal godkende udsættelsen, hvis I søger en anden skole end distriktsskolen.

Skolefritidsordning 

I kan tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO1) samtidig med, at I skriver jeres barn op til skole. Alle børn starter i SFO1 den 1. august.

Informationsmøder

Alle skoler holder informationsmøde for kommende 0. klasses forældre i oktober måned. Alle forældre er velkomne til at deltage i møderne. Informationsmøderne ligger på disse datoer:

Allerslev Skole, tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19-21 i kantinen
Bramsnæsvigskolen, mandag 1. oktober 2018 kl. 17-18:30 i cafeen
Hvalsø Skole, onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17-19 i kantinen
Kirke Hyllinge Skole, onsdag den 3. oktober 2018 kl. 18-19:30 i Teatersalen
Kirke Saaby Skole, torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19-21 i Spiren
Osted Skole, mandag den 8. oktober 2018 kl. 17:30-19 i 0. klasse
Trællerupskolen, torsdag den 4. oktober 2018 kl. 17-19 i storrummet

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte din distriktsskole eller Center for Børn og Læring.