Hvordan kan mit barn blive hjemmeundervist?

Hvis du som forælder selv vil sørge for undervisning af dit barn, skal du skriftligt meddele det til Kommunalbestyrelsen

Meddelelsen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvilke børn deltager i hjemmeundervisningen?
  • Hvor foregår undervisningen?
  • Hvem underviser børnene?

Meddelelsen skal sendes pr. e-mail til Center for Børn og Læring (cbl@lejre.dk), før undervisningen begynder.

Tilsyn

Når hjemmeundervisningen er gået i gang, fører Lejre Kommune tilsyn med den undervisning, dit barn eller dine børn får.

Kommunen kan hvert år afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk. Det gør vi for at sikre, at undervisningen står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kontakt

Har du spørgsmål om hjemmeundervisning, kan du kontakte Center for Børn og Læring.