Ressourceteamet

Lejre Kommune har et Ressourceteam der yder støtte til børn i vuggestuer, børnehaver, skoler og SFO.

Ressourceteamet er en udefra kommende ressource, der understøtter inklusionsarbejdet med en tidlig og forebyggende indsats for børns og børnegruppers trivsel, udvikling og læring. Ressourcepædagogen arbejder bl.a. med relationer og samspil, tilføre viden om værktøjer og metoder til udvikling af den inkluderende praksis. Laver forskellige indsatser i samarbejde med institutionen eller skolen. Imødekommer behovet for råd og vejledning i forhold til arbejdet med udsatte børn med særlige behov.

Inden der kan søges om støtte skal institutionen eller skolen selv igennem et stykke tid, have arbejdet med problemstillingen omkring barnet/børnegruppen, før der kan søges om støtte gennem visitationen. Det vil være pågældende institution eller skole, hvor barnet eller gruppen er tilknyttet som søger.