Mit barn stammer

Hvis dit barn har stammet ca. 3 måneder, kan du kontakte dit barns institution eller skole. De vil efter aftale med dig indkalde til et dialogmøde med tale-hørekonsulenten. Du er også selv velkommen til at kontakte PPR.