Mit barn har sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder

Du kan kontakte dit barns institution eller skole. De vil efter aftale med dig indkalde til et dialogmøde med tale-hørekonsulenten. Du kan også kontakte PPR direkte. Vi vil altid anbefale, at du først får undersøgt dit barns hørelse hos en ørelæge.