Mit barn har indlæringsvanskeligheder

Kontakt skoleleder der kan indkalde til et dialogmøde. På dialogmødet træffes beslutning om det videre forløb. Psykologen kan yde vejledning og rådgivning af klasseteamet, udføre observationer, lave testning og/eller pædagogiske fagprøver.