Familie

Vi rådgiver i hjemmet med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen. Vi har sammen med jer fokus på barnets ressourcer og udfordringer og på de værktøjer, som I med fordel kan anvende.

Vi kan eksempelvis tilbyde:  

  • Råd og vejledning i forhold til diagnoser og adfærdsproblematikker
  • Observation med udgangspunkt i familiemedlemmernes interaktion
  • Hjælp til at indføre støttende struktur i form af piktogrammer og elektroniske hjælpemidler
  • Konkrete redskaber til at lette hverdagens udfordringer
  • At tilpasse krav til barnets hverdagsliv - i både hjem, skole og fritid