Daginstitution/skole

I dit barns daginstitution eller skole arbejder vi med den pædagogiske praksis, hvor vi rådgiver og vejleder personalet. Vi arbejder i netværket omkring barnet/gruppen i samarbejde med forældre.

Vi kan eksempelvis tilbyde:  

  • Observationer af enkelt elever og klasser
  • Fokus på relationer og hele konteksten
  • Klasse-/gruppeintervention
  • Netværksgrupper
  • Samtaleforløb
  • Social træningsforløb
  • Faglig supervision af lærer og pædagog