Selvhjulpenhed i hverdagsaktiviteter

-Mit barn undviger dagligdags krav til fx af-/påklædning, spisning, tandbørstning, gå i bad
-Mit barn har svært ved at blive renlig, kan ikke mærke toilettrang
-Mit barn har vanskeligt ved spisning
-Mit barn har svært ved at falde i søvn og sove igennem
-Mit barn har vanskeligt ved at lege med andre (se leg- og sociale kompetencer)
-Mit barn har svært ved at planlægge og udføre en aktivitet og bliver meget frustreret, når det ikke lykkes