Leg og sociale kompetencer

-Mit barn har svært ved at deltage i aktiviteter og leg med andre børn på en hensigtsmæssig måde. Det er svært for mit barn at komme ind i legen, blive i den, eller udvikle den sammen med de andre børn.
-Mit barn vil helst lege alene det meste af tiden
-Mit barn har svært ved at deltage i familiesammenkomster
-Mit barn har svært ved leg i grupper
-Mit barn har svært ved at finde på en leg, få en leg igang
-Mit barn bliver meget frustreret over ikke at kunne udføre legen på sin egen måde
-Mit barn skubber hyppigt de andre børn væk i legen eller trækker sig til et roligt hjørne