Ungekonsulenterne

Målgruppe

Unge der har brug for pædagogisk støtte samt vejledning/guidning inden for det kognitive, sociale og relationelle felt. Det er særligt vigtigt, at den unge, som indsatsen retter sig i mod, er motiveret for indsatsen.
Ungekonsulenterne arbejder med unge med, skoleudfordringer, adfærdsudfordringer, manglende voksenkontakt, ensomhed, diagnoser mv.

Indhold

I praksis er der tale om at den unge får en kontakt med en social-faglig person, hvor den unge f.eks. tilbydes støtte, samtaler, rådgivning, vejledning, social træning, samvær og aktiviteter, samt telefonsamtaler.
Der tages udgangspunkt i hverdagens konkrete vanskeligheder og udfordringer, som er beskrevet i handleplanen udarbejdet af socialrådgiveren.

Indsatsen kan eksempelvis omfatte det, at:
• Give råd og vejledning
• Give indsigt i egne problemstillinger
• Give handlemuligheder/redskaber til at klare problemstillinger
• Være med til at skabe struktur og rytme i hverdagen
• Være bindeled mellem familie, skole, job m.m.
• Ledsagelse til møder

Indsatsen anvender blandt andet følgende metoder:
• Samtaler og aktiviteter med den unge
• Familiesamtaler
• Netværkssamtaler
• Praktisk støtte og guidning

Visitering

Den unges socialrådgiver i Børn og Ungerådgivningen visiterer til tilbuddet i Familiehuset.