Familiekonsulenterne

Målgruppe

Målgruppen er nyligt ankommende flygtningefamilier med børn og unge under 18 år med særlige behov, som har opnået opholdstilladelse og er boligplaceret i Lejre Kommune, med ingen eller meget begrænset kendskab til det danske samfunds værdier og normer.
Eksempelvis forældre der:
• Har utilstrækkelig viden om barnets behov i en dansk kontekst.
• Udviser forskellige former for mistrivsel.
• Har svært ved at skabe stabile rammer og struktur.

Indhold

Indsatsen omfatter typisk rådgivning og vejledning, samt praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet til nyankommne flygtningefamilier.
Indsatsen dækker forskellige familierettede tilbud, der ydes i hjemmet.

Eksempler på indsatser:
• Samtaler.
• Forældregrupper.
• Støtte forældrene til at udbygge deres netværk.
• Støtte forældrene i deres samarbejde med institutioner, skoler og andre kommunale og sundhedsmæssige instanser.
• Informere om det danske samfund og lokalsamfundet.
• Familieaktiviteter.

Visitation

Integrationsteamet i Center for Job og Social henviser familierne, som har fået opholdstilladelse i Lejre Kommune, til Frontteamet i Børn og Ungerådgivningen.