Tilskuddets størrelse

Se aktuelle takster og tilskudsbeløb her.

Tilskuddets størrelse afhænger af lønnen der aftales mellem forældrene og den private passer.

Det maksimale tilskud er beregnet så det svarer til en fuldtidspasning. Ved pasning under 32 timer reguleres tilskuddet tilsvarende.

Tilskuddet kan først ydes fra den dato, hvor skemaet er modtaget i Pladsanvisningen. Tilskuddet udbetales bagud til forældrene. Fra den 01. januar 2018 vil tilskuddet blive udbetalt forud til forældrene.