Sådan ansøger du om tilskud

Udfyld blanketten via selvbetjeningsboksen til højre - og send den til:
Lejre Kommune
Att.: Pladsanvisningen
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Du er også velkommen til at henvende dig til Pladsanvisningen på tlf. 4646 4646 eller pladsanvisning@lejre.dk.  

Yderligere oplysninger 

  • Lejre Kommune yder tilskud på 75% af de dokumenterede udgifter til privat pasning, men beløbet kan ikke overstige det maksimale tilskud. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen.
  • Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.
  • Tilskuddet er skattepligtigt for børnepasseren, men ikke for forældrene.
  • Pladsanvisningen informerer SKAT om aftalen.
  • Hvis familien har mere end et barn enten i privat pasning eller indmeldt i dagtilbud/SFO, yder Lejre Kommune søskendetilskud.
  • Forældre der har indgået aftale med en au-pair om pasning af barnet, er ikke berettigede til tilskud. En au-pair må ikke indgå i et ansættelsesforhold og må ikke modtage løn, da personen ikke har arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse i Danmark.
  • Hvis der er ændringer i den indgåede pasningsaftale skal Pladsanvisningen orienteres. Pladsanvisningen skal herefter godkende ændringerne.
  • Hvis forældrene ønsker at afbryde tilskudsperioden, kan det ske med en dags varsel. Hvis tilskuddet skal ophøre før en godkendt periode udløber, skal det ske skriftligt til kommunen, gerne på mail til: pladsanvisning@lejre.dk. Barnet / børnene vil derefter blive tilbudt en institutionsplads senest 3 måneder efter henvendelsen.
  • Lejre Kommune har en tilsynsforpligtelse som også gælder privat pasning af børn. Det betyder, at kommunens pædagogiske konsulent med mellemrum vil besøge børnepasseren i hjemmet, hvor barnet / børnene bliver passet for at sikre, at pasningsaftalen bliver overholdt.
  • Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning