Berettiget til tilskud?

For at være berettiget til tilskuddet skal dit barn / dine børn ikke være tilknyttet en anden pasningsordning. Derudover skal dit barn / dine børn være skrevet op på kommunens venteliste til en institutionsplads senest 3 måneder før pasningsstart. 
Opskrivning på venteliste til en institutionsplads i kommunen gælder for alle børn der skal passes, uanset hvilken pasningsmulighed, I vælger.

Det er ikke muligt at modtage tilskud til privat pasning af børn, samtidig med modtagelse af barselsdagpenge på barnet.