Yderligere oplysninger om ordningen

 • Tilskuddet kan først ydes fra den dato, hvor skemaet er modtaget i Pladsanvisningen.
 • Tilskuddet beskattes som A-indkomst. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag, da der ikke er tale om en arbejdsindtægt.
 • Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand.
 • Tilskud udbetales bagud.
 • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
 • Tilskuddet kan kun gives alene pr. barn for en sammenhængende periode på minimum 8 uger og maksimum 1 år.
 • Der kan kun søges om tilskud til pasning af egne børn én gang for det enkelte barn og ansøgningsperioden kan derfor ikke ændres.
 • Der optjenes ikke feriepenge, når man modtager tilskud til pasning af egne børn.
 • Feriegodtgørelse kan godt udbetales samtidig med at der modtages tilskud, da feriegodtgørelse tildeles på baggrund af allerede udført arbejde.
 • Kommunen yder ikke søskendetilskud til familiens øvrige børn, som er indmeldt i dagtilbud/SFO på baggrund af tilskud til pasning af egne børn.
 • Forældrene skal være opmærksomme på at der er tale om et tilskud og ikke løn, og at der kan være forhold, som gør sig gældende med hensyn til optjening af ret til dagpenge. Du kan rette henvendelse til din A-kasse for at høre nærmere.
 • Hvis forældrene ønsker at afbryde tilskudsperioden, kan det ske med en dags varsel. Hvis tilskuddet skal ophøre før en godkendt periode udløber, skal det ske skriftligt til kommunen, gerne på mail: pladsanvisning@lejre.dk. Barnet/børnene vil derefter blive tilbudt en institutionsplads senest 3 måneder efter henvendelsen.