Tilskuddets størrelse

Se aktuelle takster og tilskudsbeløb her.