Som ansøger

  • skal du have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Hvis man er dansk statsborger eller EU/EØS borger, bortfalder denne regel. 
  • må du ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst (f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have anden arbejdsindtægt.
  • Danske statsborgere og borgere med statsborgerskab uden for EU/EØS og Schweiz, skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. EU-/EØS borgere, samt borgere fra Schweiz, skal ikke fremvise dokumentation.