Udmeldelse

Udmeldelse af dagtilbud skal ske via den digitale pladsanvisning på kommunens hjemmeside www.lejre.dk - selvbetjening - digital pladsanvisning.

Udmeldelse kan ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned.