Lukkedage i daginstitutionerne

Der er lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 10., 11. og 12. april 2017.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 26. maj 2017.

Den 22. december , samt dagene mellem jul og nytår 27., 28. og 29. december 2017.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne, dog ikke Grundlovsdag og 24. december 2017.

Daginstitutionernes bestyrelser kan - hvis de ønsker det - træffe beslutning om sommerferielukning.