Daginstitutionstakster pr. 1. januar 2017

  Timer/uge  Takst kr. pr. mdr.  Bruttodriftsudgift
Dagpleje med mad:  48,00  2.857 11.428
Vuggestuer med mad:    3.549  14.196
Børnehaver uden mad:      
Fuldtidspladser    1.835  7.340
Frokostordning*    734  
SFO  Klasse modul     
SFO1  0.-3. kl.   1.547  2.523
SFO2**  4.-5. kl.   904  1.439
SFO3**  6.-8. kl.   615  786
* Følgende institutioner har frokostordning, Børnehaven Lærkereden, Børnehaven Røglebakken, Børnehaven Egebjerget/Egedalen, Skovvejens Børnehave, Møllebjerghave Børnehave og Den Grønne Kile.
Fra 1. februar 2017 har Osted Børnehave frokostordning.
Frokostordningen er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud. 
** Ved tilmelding til morgenåbning i SFO2 og SFO3 betales der SFO1 takst. Læs mere her.
 
Ovenstående takster bliver opkrævet i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.
    
Ved benyttelse af institutionsplads i anden kommune skal følgende bruttodriftsudgifter og tilskud benyttes:
   Bruttodriftsudgift kr. pr. mdr. Tilskud 75 %
Det vægtede gennemsnit dagpleje/vuggestue 12.716 9.537
   Bruttodriftsudgift kr. pr. mdr. Tilskud 75 %
Gennemsnitlig børnehave fuldtidsplads 7.340 5.505

Ved brug af instititutionsplads i anden kommune kan forældrebetalingen være betydelig højere end ved brug af en institutionsplads i Lejre Kommune.

Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune skal ske til Pladsanvisningen på pladsanvisning@lejre.dk.