Ventelisteregler

Børn optages i de enkelte dagtilbud således, at de børn, der har været opskrevet længst tid optages først (der anvises pladser i dagtilbud efter opskrivningsdato). Et barn har dog fortrinsret til et dagtilbud, hvor barnets søskende i forvejen er optaget, såfremt der er plads i dette dagtilbud. Børnene optages i dagtilbud for 0 - 3 årige, hvis de på optagelsestidspunktet er mellem 26 uger og 2 år og 8 måneder. Børnene optages i børnehave, den måned de bliver 3 år. Dog er der mulighed for individuel vurdering.

Tidsplan over fordeling af pladser i løbet af åretNedenstående oversigt viser, hvilke måneder Pladsanvisningen fordeler pladserne i løbet af året. Pladsanvisningen fordeler pladserne med udgangspunk midt i måneden.

Januar

Børn der har behovsdato til april måned

Februar

Børn der har behovsdato til maj/juni måned

Marts

Børn der har behovsdato til juli måned, indmeldes fortrinsvis i juni måned

April

Børn der har behovsdato til august måned

Maj

 

Juni

Børn der har behovsdato til september/oktober måned

Juli

 

August

Børn der har behovsdato til november/december måned

September

 

Oktober

Børn der har behovsdato til januar/februar måned

November

 

December

Børn der har behovsdato til marts måned

Eks. Har dit barn behovsdato til maj måned vil du i februar måned modtage et brev fra Pladsanvisningen.