Udmeldelse

Udmeldelse af alle institutioner skal ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned. Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning.