Særlige forhold

Administrationen kan i særlige tilfælde fravige ventelisteregler og regler om overflytning (fx af hensyn til børn med særlige pædagogiske og sociale behov). Administrationen kan træffe beslutning om midlertidigt at lukke ventelisten for børn, der ikke er bosiddende i kommunen, hvis det er nødvendigt for at kommunen kan opretholde sin pasningsgaranti.

Yderligere oplysninger fås hos Pladsanvisningen. 
Tlf: 46 46 46 46 
E-mail:
 pladsanvisning@lejre.dk