Pasningsgaranti

Lejre Kommune garanterer at alle børn, i alderen fra 26 uger til de starter i skolen, kan bliver optaget i et af kommunens dagtilbud for børn. Pasningsgarantien er gældende senest 3 måneder, efter en ansøgning er modtaget digitalt i kommunens pladsanvisning. Barnet optages så vidt muligt i et dagtilbud i sit lokalområde. Lejre Kommune har 7 lokalområder, der følger skoledistrikterne: Ejby, Kirke Hyllinge, Kirke Saaby, Hvalsø, Osted, Allerslev og Gevninge.

Hvis barnets første prioritet ikke kan opfyldes, vil barnet blive tilbudt en anden dagtilbudsplads. Hvis dette tilbud ikke ønskes, tilbydes yderligere en anden dagtilbudsplads.

Såfremt ingen af de to tilbud ønskes, vil barnets behovsdato blive rykket frem til næste fordeling. Dette for at tilgodese, at andre børn på ventelisten kan blive tilbudt dagtilbudspladserne. Tidsplan over fordeling af pladser i løbet af året ses under afsnittet ventelisteregler.