Overflytning

Børn, som er indmeldt i dagtilbud, til 0-6 årige, kan stå på venteliste til overflytning til et andet tilbud til samme aldersgruppe. Børn vil få plads i en børnehave, den måned de bliver 3 år. Børn med vuggestueplads i integrerede institutioner vil automatisk blive overflyttet til en børnehaveplads i samme institution, når barnet når børnehavealderen. Overflytning fra dagpleje til børnehave sker automatisk, og du behøver derfor ikke at udmelde dit barn. Medmindre dit barn skal starte i en pulje- eller privat institution, så skal du selv sørge for at melde barnet ud af dagpleje/vuggestue efter gældende regler.