Lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Med denne lov har forældre ret til at benytte plads i andre kommuner end deres egen. Forældrene skal være opmærksomme på, at forældrebetalingen ved brug af dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen kan være væsentlig højere, end hvis der benyttes et dagtilbud indenfor kommunens grænser. Udgiften kan variere fra kommune til kommune. Hvis I ønsker at gøre brug af et dagtilbud udenfor Lejre Kommune kan pladsanvisningen lave en beregning over forældrebetalingen.