Lukkedage i dagtilbud

Lukkedage i kommunale børnehaver og vuggestuer år 2018

Der er lukkedage:
Tirsdag den 2. januar 2018. 
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 26., 27. og 28. marts 2018.
Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 11. maj 2018.
Grundlovsdag 5. juni 2018.
Den 24. december samt dagene mellem jul og nytår 27., 28. og 31. december 2018.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne dog ikke Grundlovsdag og 24. december 2018. Daginstitutionernes bestyrelser kan, hvis de ønsker det, træffe beslutning om sommerferielukning.

Lukkedage i kommunale børnehaver og vuggestuer år 2019

Der er lukkedage:
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen - 15., 16. og 17. april 2019
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 31. maj 2019
Grundlovsdag 5. juni 2019
23. og 24. december samt dagene mellem jul og nytår 27., 30. og 31. december 2019.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne dog ikke Grundlovsdag og 24. december 2019. Daginstitutionernes bestyrelser kan, hvis de ønsker det, træffe beslutning om sommerferielukning.