Lukkedage i dagtilbud

Lukkedage i Kommunale børnehaver og vuggestuer år 2018

Der er lukkedag tirsdag den 02. januar 2018. 

Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen 26., 27. og 28. marts 2018.

Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag 11. maj 2018.

Grundlovsdag 5. juni 2018.

Den 24. december samt dagene mellem jul og nytår 27., 28. og 31. december 2018.

Der etableres nødpasning i fornødent omfang i daginstitutionerne, dog ikke Grundlovsdag og 24. december 2018.

Daginstitutionernes bestyrelser kan - hvis de ønsker det - træffe beslutning om sommerferielukning.
 

Sammenlægning af institutioner i sommerferien:

• Institutionerne Fjordly og Birken er sammenlagt i ugerne 28, 29 og 30 i Birken

• Institutionerne Hyllebjerget og Møllehuset er sammenlagt i ugerne 28, 29 og 30 i Møllehuset

• Institutionerne Rollingen og Hyllinge er sammenlagt i uge 28 i Hyllinge Børnehave

• Institutionerne Rollingen og Hyllinge er sammenlagt i uge 29 og 30 i Rollingen Børnehave

• Institutionerne Myretuen og Solsikken er sammenlagt i uge 29 og 30 i Solsikken Børnehave