Personale

Ledelsen

 
  Ulla Bang – 37 timer
Områdeleder
Janni Skou – 33 timer
Pædagogisk leder

Søhestene

 
Susanne Fokdal – 32 timer
Pædagog
Anja Nøhr – 32 timer
Pædagogisk Assistent

Delfinerne

 
Ditte Westermann – 32 timer
Pædagog
Stefan Schou – 37 timer
Pædagogmedhjælper

Havemand

 
  Evald Volder

Vikar

 
  Birgitte Frederiksen