Vores værdier

I Børnehuset Fjordly arbjeder vi udfra grundværdierne:

  • Anerkendelse
  • Respekt
  • Tryghed 
  • Den gode stemning 

Læs mere i vores pædagogiske læreplan og årsplan om, hvordan vi implementerer værdierne i vores pædagogik.

Børnehuset Fjordly's kostpolitik

Vi har en kostpolitik i Fjordly. Forældrene kan igennem forældrebestyrrelsen få indflydelse på indholdet i denne kostpolitik. 

Retningslinjer vedr. krop og seksualitet blandt børn

I Fjordly er vi meget bevidst om at børnene skal udvikles og gøres til hele mennesker, både psykisk og fysisk.

Vi er bevidst om at børn skal have lov til at lege og eksperimentere med kroppen som en naturlig del af deres udvikling, på vej mod at lære sig selv at kende.

Det kan være en udfordring at møde børnene i deres barneunivers, uden at tillægge det voksenseksualitet.

Vi har derfor lavet et sæt retningslinjer, om hvordan vi her i Fjordly ser på leg børn og børn imellem.

Vores børnesyn

Børn skal mødes med respekt, anerkendelse og nærvær.

Børn skal mødes omsorgsfuldt.

Alle børn er noget særligt og skal mødes med accept

Alle er betydningsfulde for fællesskabet og kan bidrage til udviklende relationer.

Børn forandrer og udvikler sig gennem vækst og samspil med andre.

Vores læringssyn

Alle børn har resurser og mulighed for positiv udvikling og læring.

Læring er en proces, hvor børn tilegner sig viden, kunnen og færdigheder.

Læring udspringer af barnets egen aktuelle virksomhed og personlige erfaringer og de erfaringer, de gør sig i samspil og relationer med andre børn og voksne.

Børn tillægges en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring.

Læring kan også foregå i en voksenstyret relation og tilrettelagte aktiviteter. forskellige relationer og rammer skaber forskellige muligheder og begrænsninger for læring.

Læring tilegnes bedst når mål og udfordringer er i overensstemmelse med barnets aktuelle kompetencer, intelligenser og udviklingsniveau.

I Børnehaven Bøgen har børnene mulighed for at eksperimentere og undersøge ting.

Vores læringsmiljø

Vi lægger vægt på at skabe et miljø i en tryg og omsorgsfuld ramme, der stimulerer barnets nysgerrighed, fantasi, og lyst til leg.

Det er de voksnes ansvar, at sikre det optimale læringsmiljø. Dette lykkes bedst i et samarbejde mellem institution og hjem.

Vi tilstræber at børnehavens hverdag indeholder tid og rum til fordybelse og implementering af nye tillærte færdigheder.

Tegn på læring

Tegn og spor indeholder oplysninger om hvad der er vigtigt, interessant og udviklings relevant for det enkelte barn. Dette kan være:

At barnet viser eller ikke viser følgende i processen:

Interesse - Arrangement - Koncentration - Fordybelse

At Barnet efterfølgende:

  • Inddrager den nye oplevelse/viden i sin leg eller aktivitet
  • Fortæller hjemme og i børnehaven
  • Tegner
  • Husker
  • Søger eller ønsker repetition
  • Søger ny viden


Nogle spor og tegn er klare og tydelige, andre er mere svage og kryptiske.