Vores børne og læringssyn

I Birken har vi stor fokus på det enkelte barn og vi tilstræber at møde alle børn lige, ved at have øje for deres forskelligheder og individuelle behov.

Vi støtter barnets udvikling og læring bl.a. gennem tema-arbejde og ved at bruge forskellige læringsrum eksempelvis uderum, hal og værksteder.
Vi vægter, at hvert barn skal føle sig som en del af et fællesskab. Fællesskabet støttes både på tomandshånd, i små og store grupper og med øje for udvikling af begyndende og allerede eksisterende venskaber mellem børnene. Vi mener, at alle er gode til noget og der er plads til forskelligheder.
Vi møder barnet der, hvor det er i sin udvikling og vægter, at det føler sig set, hørt og forstået. Gennem gode relationer motiveres barnet og får større selvtillid og selvværd til at klare udfordringer frem i livet. Børn udvikler sig bedst i anerkendende relationer.

I Birken forsøger vi ikke at se på børn med særlige udfordringer, som mere særlige end andre, men mere som børn, vi ønsker at inkludere i stærke fællesskaber, der rummer forskellighed og mangfoldighed. Det betyder i praksis, at nogle børn skal have en anden hjælp og vejledning, for at kunne indgå i dagligdagen med legerelationer, aktiviteter osv. Vi tager her hensyn til det enkelte barns ressourcer og muligheder, for på den måde at skabe udvikling og fokusere på de gode fortællinger.

Glade børn, der får tid til at fordybe sig bliver trænet i sin opmærksomhed, lærer mere og bedre. Derfor er vi en børnehave med stort fokus på natur og vi har et aktivt udeliv. Gennem alle årstider er barnet dagligt i kontakt med de fire grundelementer; jord, luft, ild og vand. Ved at eksperimentere og opleve naturen giver vi børnene en indsigt og erfaringsrigdom, der er unik.

Naturen er et genialt læringsrum med et utal af muligheder for fordybelse. Her kan barnet virkelig miste fornemmelse for tid og sted. Vi tror, at naturen som ramme for de pædagogiske aktiviteter, giver barnet en oplevelse af, at her er højt til loftet, plads og rummelighed. Barnet bliver mere robust ved at prøve kræfter i al slags vejr med forskellige aktiviteter. Vi mener, at naturen er en vigtig ramme for barnets sundhed og trivsel. Her udfordres og stimuleres sanserne. I naturen hentes god energi, og krop og psyke kommer i bedre balance. Vi mener, at naturen giver rum for, at man kan opnå en indre ro, en hvilen i sig selv, der har stor værdi i en til tider fortravlet hverdag.

De voksne, som er i barnets verden, er rollemodeller for barnet, og vi er opmærksomme på, hvordan vi taler til hinanden. Vi har et ønske om at give børnene redskaber til hvordan man behandler hinanden med respekt. Da mobning kan begynde allerede i børnehavetiden, ønsker vi at styrke barnet til at kunne sige fra og reagere ved uretfærdighed. Som udgangspunkt tror vi, der ligger en god intention bag barnets handlinger. Vores sprog/kommunikation har stor betydning for, hvordan vi opfatter børnene, forældrene og os selv. Derfor har vi også fokus på, hvordan vi tænker og taler om børnene og hinanden. Og ikke mindst med barnet, idet et barns selvopfattelse skabes af den måde, man taler til det på. Vi oplever, at sproget skaber virkeligheden. Barnet udvikler sig gennem relationer og i samspil med andre mennesker.

Vi er tydelige i vores planlægning og vægter aktivitetstid med børnene højt, så nærvær og fordybelse får gode forhold. Morgen og eftermiddag er vi fælles, og vi har åbne stuer og har aktiviteter på tværs af alder. I aktivitetstiden og til frokost er børnene inddelt i grupper efter alder med faste voksne tilknyttet. Vi prioriterer alders svarende aktiviteter, men vi har også emneuger og jævnligt fælles dage, hvor børn og voksne er blandet på tværs af grupper.