Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Børnehuset Tusindfryd er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

 

Sonja Dreesen
Områdeleder, område B

  Eva Duus Hedengran
Pædagogisk leder
  Vibeke Lionett
Sprogvejleder

Benthe Johansen
Pædagogmedhjælper

 

Birgitte Petersen-Ajbro
Pædagog

 

Dianna Aagaard Eriksen
Pædagog

 

Lone Andersen
Pædagogmedhjælper

 

Nanna Fonager Kristensen
Pædagog

 

Mia Rygård Lupnaav
Pædagog

 

Stine Jensen
Køkkenassisten

Ann Margrethe Nielsen
Seniorjob

Monica Kiander
Pædagogmedhjælper

Mette Glaser
Pædagog

Anna Bang Lindholm Jensen 
Pædagogmedhjælper
Vikar

Linda Wagner Havgaard Steffensen 
Pædagog