Forældreråd

Navn Repræsentant Kontakt
Maria Claumarch Formand  maria@claumarch.dk
Jonas Elmlund Rumesen Næstformand rumessen@hotmail.com
Stine Skaane Pedersen Forældre Rep. stine-skaane@hotmail.com
Mie Lehmann Forældre Rep. mienilsson89@hotmail.com
Stinna Christensen Forældre Rep. stinna87@yahoo.dk
Pernille Glyngø Forældre Rep. pernillefj@hotmail.com
Eva Duus Hedengran Pædagogisk Leder evhe@lejre.dk
Lone Andersen Medarbejder Rep. lona@lejre.dk