Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Skovvejens Børnehave er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

Sonja Dreesen
Områdeleder
Stine Lyng Nielsen
Pædagogisk Leder
Vibeke Lionett
Sprogvejleder
Carina Tindahl Jeppsson
Pædagog
Mette Dørum Carstensen
Pædagogmedhjælper
Mette Carlsen
Pædagogisk Assistent
PAU uddannet
Rikke Aunskov Hansen
Pædagogisk Assistent
Isabella Luisa Vinther
Køkkenassistent
Mette Bertram-Nielsen
Pædagog
Starter pr. 1. november 2018