Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Skovvejens Børnehave er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

Sonja Dreesen
Områdeleder
Område B
  Bente Brøndsted Nielsen
Konstituerende Pædagogisk Leder
Vibeke Lionett
Sprogvejleder
Område B 
Sarah Mortensen Sarah Mortensen
Pædagog
Mette Dørum Carstensen
Pædagogmedhjælper
Mette Carlsen
Pædagogisk Assistent

Rikke Aunskov Hansen
Pædagogisk Assistent

Vikarierende Ernæringsassistent

Isabella Luisa Vinther
Ernæringsassistent

Barsel
  Mette Bertram-Nielsen
Pædagog
Emil Damm Hansen Emil Damm Hansen
Pædagogisk Assistent
Nanna Hauritz Hansen Nanna Hauritz Hansen
Pædagogmedhjælper