Børnehaven

Vi vil gerne arbejde med at stimulere det hele barn. Vi styrker børnenes selvværd, kreativitet, sociale evner samt glæden ved udeliv og respekten for bæredygtighed.
Ofte arbejder vi med et emne i en måneds tid.

I 2017 var januar udemåned. I februar arbejdede vi med fastelavn og udklædning. Marts brugte vi på at lære om bæredygtighed og genbrug. I april var der focus på bevægelse og kroppen. Maj er reserveret til fra jord til bord. Mens "Fri for mobberi" er emnet i juni. August brugte vi på at arbejde med fra have til mave, mens oktober stod i bevægelses tegn. I november skulle vi arbejde med børnenes kreative åre, da skulle der laves julegaver til forældrene. Vi sluttede året af med en måneds julehygge med alt, hvad det indebærer af traditioner.

Selv om vi har et tema kommer vi i hverdagen/måneden rundt om alle temaerne i læreplanerne, emnerne griber ind i hinanden og skal/kan ikke isoleres.

Vi arbejder løbende med "Fri for mobberi", som er en arbejdsform, hvor vi styrker børnenes sociale færdigheder, evner til at indgå i relationer og evner til at aflæse børn og voksne. 

I løbet af 2017 har vi erhvervet retten til de grønne spires flag. Det vejer over vores legeplads og husker os fortsat på at have focus på alle facetter af ude livet. Vi vil fortsat arbejde med ude liv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdags kultur i institutionerne. Men for at beholde flaget i 2018 skal vi dokumentere at vi fortsat arbejder med disse emner.

Vi har en dejlig afvekslende legeplads og alle børn er ude hver dag. Vi går også på ture i lokalområdet, hvor vi både har spændende legepladser, sportsplads og skove i nærheden. Vi tager også gerne på besøg hos børnene enten til fødselsdag eller i anden anledning.

I område B er vi meget opmærksomme på, at børnene udvikler er godt sprog, det er et vigtigt redskab for venskaber og når man vil lege og er fundamentet for at kunne lære at læse. Derfor har vi i området en pædagog med særlig efteruddannelse i sprog som kommer 4 uger årligt og vejleder personalet og arbejder med børnene på den enkelte institution.