Børnehaven

Vi vil gerne arbejde med at stimulere det hele barn. Vi styrker børnenes selvværd, kreativitet, sociale evner samt glæden ved udeliv og respekten for bæredygtighed.

Ofte arbejder vi med et emne i en måneds tid. I 2017 var januar udemåned. I februar arbejdede vi med fastelavn og udklædning. Marts brugte vi på at lære om bæredygtighed og genbrug.  I april var der focus på bevægelse og kroppen. Maj er reserveret til fra jord til bord. Mens fri for mobberi er emnet i juni. 

Vi arbejder løbende med Fri for mobberi, som er en arbejdsform, hvor vi styrker børnenes sociale færdigheder, evner til at indgå i relationer og evner til at aflæse børn og voksne.

I løbet af 2017 vil vi gerne erhverve retten til de grønne spires flag det gør vi gennem fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

Vi har en dejlig afvekslende legeplads og alle børn er ude hver dag. Vi går også på ture i lokalområdet, hvor vi både har spændende legepladser, sportsplads og skove i nærheden. Vi tager også gerne på besøg hos børnene enten til fødselsdag eller i anden anledning.

Igen i år har vi været så heldig at få sponsoreret et årskort til Sags landet i Lejre, så der skal vi også bruge nogle dage sammen.

Vi har et skønt værksted, hvor der er mulighed for at arbejde kreativt med en gruppe børn.

I område B er vi meget opmærksommes på, at børnene udvikler er godt sprog, det er et vigtigt redskab for venskaber og når man vil lege og er fundamentet for at kunne lære at læse. Derfor har vi i området en pædagog med særlig efteruddannelse i sprog som kommer 4 gange årligt og vejleder personalet og arbejder med børnene på den enkelte institution.