Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Børnehuset Den Grønne Kile er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

 

 

Sonja Dreesen
Områdeleder

Karina T. Ravn
Pædagogisk Leder

Vibeke Lionett
Sprogvejleder
Institutioner område B

Lone Meinert
Pædagog
Marianne Viinanen
Pædagogmedhjælper

Marie Brandt
Pædagog Assistent

 

Monica Holtz
Pædagogmedhjælper
Ulla Damlund
Pædagog
Helle P. Nielsen
Pædagog
Helle M. Petersen
Pædagogisk Assistent
Mette R. Jensen
Pædagog
Lene Nielsen
Pædagogmedhjælper
Rikke Nielsen
Pædagogmedhjælper
Dorthe Lannum
Pædagog
Flemming Hansen
Pædagogmedhjælper
Jeanne Jensen
Pædagogisk Assistent
Ellen Iversen
Husmedhjælper
 

Camilla H. Sloth Nielsen
Pædagog 

  Gitte Hahn Petersen
Pædagog
 

Simone Sode Andersen
Handicaphjælper
Barsel

Maja Præstegaard
Pædagog
Barsel

Sisse J.M Gerdes
Ernæringsassistent

 

Line Kristensen
Pædagog

 

Jacob Kaae Hansen
Pædagog

Stine Eggert Seielstad
Pædagogmedhjælper

Hanne Kornholdt
Pædagog

Frederik Grønbæk Sommer
Pædagogisk Assistent

 

Klaus Moseholm
Pædagog

Soheila Shariet Moharreri

Soheila Shariet Moharreri
Pædagogmedhjælper

Mette Glaser

Mette Glaser
Pædagog

Nanna Petersen

Nanna Petersen
Køkkenassistent