Personale

Vi er en institution hvor vi løser og videreudvikler kerneopgaverne og yder børn & forældre service af høj kvalitet. Avnstrup Børnehus er en attraktiv arbejdsplads. Vi har fokus på at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer. Det sker bl.a. gennem en tillidsfuld ledelsesstil, hvor medarbejderne involveres og har et stort selvstændigt ansvar for arbejdsopgaverne. En attraktiv arbejdsplads kan ikke udvikle sig uden gode & dygtige medarbejdere og flg. er:

Sonja Dreesen
Områdeleder

Ann-Marie Larsen
Pædagogisk Leder

Vibeke Lionett
Sprogvejleder
Institutioner område B

 

Hanne Kornholt
Pædagog

 

Jorunn Gjengedal
Pædagog

 

Channie Højdorf
Pædagogmedhjælper

 

Annemette Albertsen
Pædagogmedhjælper
Studerende


Mette Gleser
Pædagog