Børnehaven

Om børnehaven

Børnehaven åbner kl.6.30 og det er fælles morgenmad frem til kl.8.00. Vi tilstræber sund og økologisk kost og serverer havregrød, brød/boller o.l. Mælk, frugt og de fleste fødevarer er økologiske og vi bager og laver syltetøj af egne frugter fra haven.

Vi tilstræber et godt fælleskab i hverdagen og starter som regel med en fælles samling, hvor vi synger, snakker om dagens aktiviteter o.l. Enkelte dage samler vi alle børnene og andre dage er de aldersopdelt.

Vi har hver uge planlagte fælles aktiviteter som udeliv, skov, sprog, tegne/male, motorik og ugentlig maddag. Ofte når vi, har arbejdet med et længerevarende projekt, holder vi åbent hus for forældrene, så de kan se hvad vi har fordybet os i. I perioder har vi også samarbejde med kommunens musikskole, hvor de kommer ud til os hvor det bliver spillet og sunget.

I alle vores projekter og aktiviteter i hverdagen øver børnene sig i at samarbejde og deltage i fællesskabet, og flere af vores temaer handler om at være gode venner og hjælpe hinanden. I perioder har børnene fast tur-ven når vi går ture, ofte et lille og et stor barn sammen.

De planlagte aktiviteter ligger som hovedregel om formiddagen så som sprog, motorik, skovture eller madlavning m.m. Fællesspisningen forgår ca. kl. 11.15, som kan være inde eller ude, alt efter vejr og vind.

Børnene har selv madpakker med, 4 gange om ugen, og en dag laver børnene selv mad, i grupper på 5-6 børn, hvortil forældrene betaler et lille beløb. Vi laver både varm og kold mad samt mad på bål.

Omkring ved 12-tiden er der mulighed for at hvile/sove hvor vi læser historie og hører stille musik o.l. og hvor de andre børn leger, det sig inde eller ude.

Vi har eftermiddagsfrugt ca. kl. 14.15, ofte ude når vejret er til det. Det kan være frugt, boller, grønt m.m. Derefter er der leg, oftest ude, hvor de er i haven hvor det cykles, gynges evt. rollespil i mindre grupper.

Børnehaven lukker sammen med vuggestuen kl.17.00 og ved 16.15 tiden er der lidt oprydning og vi hygger med de sidste børn, læser historier eller leger.