Om Avnstrup Børnegård

Avnstrup Børnegård er skabt ud fra visionen om, at realisere en tryg, nærværende og inspirerende hverdag for børnen, med naturen som omdrejningspunkt.

Information om Avnstrup Børnegaard
Avnstrup Børnegaard lukker i sin nuværende form senest den 31. maj 2019.
Det skyldes, at Udlændingestyrelsen, som ejer bygningen, har opsagt Lejre Kommune fra lejemålet. Udlændingestyrelsen har senest den 1. juni 2019 råderet over bygningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. september 2017, at Den Omvendte Model (hvor et asylcenter driver dagtilbud med mulighed for at kommunens børn også kan indskrives, fremfor som i dag, hvor asylcenter-børn kan indskrives i kommunale dagtilbud) skal undersøges nærmere. Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen yder support til forældrene såfremt de ønsker at undersøge mulighederne for en privatinstitution. Eventuel etablering af en privatinstitution skal være afklaret senest med udgangen af februar 2018.

Du kan læse sagen fra Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 her (sag nr. 14).
Referat

Hvis du har spørgsmål til situationen er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen på 4646 4646 eller områdeleder Sonja Dreesen på 3052 4015.


Om Avnstrup Børnegård
Avnstrup Børnegård er en lille institution i naturskønne omgivelser i Hvalsø kommune, tæt ved skov og mark for 0-6 årige. Vi kan rumme 25 børnehavebørn og 8 vuggestue børn.

Vi bor i en stor ældre villa, med mange udfoldelsesmuligheder ved Ny Tolstrup ca. 8 km fra Hvalsø og Osted. Udenfor har vi stor have med naturlegeplads, træer, gynger, cykelområde og bålplads. 

I august 2015 åbnede vi vuggestuen, her med helt nye lokaler, liggehal og sin egen legeplads.
Skoven er en naturlig forlængelse af vores hus og have med låge lige ind i til skoven. Vi prioriterer udeliv og skov højt og er meget ude, både børnehaven og vuggestue.

Vi tilstræber at give børnene en tryg og udfordrende hverdag, hvor vi lægger vægt på den tætte kontakt mellem det enkelte barn og de voksne, men også med stort fokus på fælleskabet. Vi tilstræber vores temaer, og tager udgangspunkt i ideer og forslag fra børnene og inddrager børnene hvor det er muligt.

Vi er en lille personalegruppe på 7 med 4 pædagoger og 3 medhjælpere.

Vi arbejder med værdier i den pædagogiske praksis, hvor vi tilstræber anerkendelse, forståelse, åbenhed, indflydelse og indlevelse. Vi vægter også leg og frirum hvor børnene sammen kan udfolde sig i et kreativt miljø både inde og ude. Vi har i mange år arbejdet med inklusion (faglighed & trivsel), som er et tema vi arbejder meget med i hele kommunen, og har i perioder haft tilknyttet støttepædagoger.

Vi har også faste traditioner som jule- og sommerfest og arbejder selvfølgelig med de forskellige årstider, hvor vi bl.a. bruger skoven i vid udstrækning.

Vi arbejder med pædagogiske læreplaner, dokumentation og evaluering i både børnehaven og vuggestuen.
Vi har hvert år en årsplan hvor de 6 temaer fra læreplanen indgår, i mindre og større projektperioder, og samarbejder også her med vuggestuen omkring forskellige temaer.

Natur - udeliv & økologi
Natur og udeliv er en stor del af vores hverdag. Vi har en fast ugedag vi går i skoven og børnene kalder sig naturpatruljen. Her har skovturene forskellige temaer, ofte relateret til det emne vi allerede er i gang med. Det kan være insekter, trolde, planter, dyr o.l. I perioder går vi i skoven flere gange om ugen.

Vi har også udeliv på legepladsen med bål, urtehaver o.l. Børnene er i perioder også med til at hjælpe i haven og f.eks. plukke bær, urter til vores maddag. Vi kalder det, økologi i børnehøjde, og at passe på naturen. Til vores maddage taler vi også om hvor maden kommer fra, laver ture eksempelvis til bondegårde og æbleplantager.

Alle forældre modtager en velkomstfolder når de starter som også ligger på vores hjemmeside. Når man starter i børnehaven/vuggestuen får man en voksenkontakt der også tager den første samtale, efter ca.3 måneder.

 

 

Links til undersider