Avnstrup Børnegård

Børnegården er pr. 1. april 2019 lukket som børneinstitution. Huset er igen overdraget til Dansk Flygtningecenter. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen på 4646 4646 eller områdeleder Sonja Dreesen på 3052 4015.