Underretninger

Ankestyrelsens årlige underretningsstatistik 

Siden 1. april 2014 har kommunerne indberettet oplysninger om underretninger om udsatte børn til Ankestyrelsen. Underretningsstatistikken giver mulighed for at følge:

  • Udviklingen i antal underretninger
  • Hvem der underretter
  • Hvad der underrettes om
  • Hvilke opfølgningsaktiviteter kommunerne iværksætter på baggrund af underretningerne

Denne udvikling kan følges på både nationalt, regionalt og kommunalt plan. Oplysningerne i statistikken vil blive opdateret årligt i efteråret, når Ankestyrelsen udkommer med en ny årsstatistik. Du vil dermed årligt kunne følge med i Lejre Kommunes underretninger om udsatte børn og unge. 

Du kan finde alle offentliggjorte statistikker fra Ankestyrelsen HER.

Sammensæt selv tal og statistikker 

Du kan også selv sammensætte tal og statistikker ved at søge i Ankestyrelsens database. Mange af tallene og statistikkerne kan sammensættes efter, om du vil følge udviklingen inden for den enkelte kommune, region, afgørelsestype og viden om de berørte borgere såsom alder, køn, baggrund mv. Du finder Ankestyrelsens database HER.