Status på kvalitetsudviklingsprocessen

Status til Udvalget for Børn & Ungdom 
Det politiske Udvalget for Børn & Ungdom følger tæt op på kvalitetsudviklingen på det specialiserede børneområde. Administrationen fremlægger løbende en konkret status på ledelsens tiltag. I vil nedenfor kunne orientere jer i de fremlagte statusopdateringer.

Referat fra mødet i udvalget for Børn & Ungdom den 23. august 2016