Forældreekspertpanel

Hvad er formålet med et Forældreekspertpanel?

Formålet med et Forældreekspertpanel er, at alle forældre og andre interesserede kan følge den intensive kvalitetsudvikling i børne- og ungerådgivningen. Panelet er et led i kommunens arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.

Hvad er et Forældreekspertpanel?

Forældreekspertpanelet er et mødeforum, som bliver afholdt som offentlige borgermøder. Vi ønsker et åbent forum, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. De forældre, der prioriterer at deltage hver gang, vil få en gennemgående rolle.

Hvordan tilmelder jeg mig Forældreekspertpanelet?

Af hensyn til den praktiske planlægning beder vi om, at du tilmelder dig, hvis du gerne vil deltage. Du er velkommen til at deltage på alle møderne eller blot enkelte møder. Send din tilmelding på mail til Jane Jørgensen på jajo@lejre.dk seneste 1 uge før mødet.

Hvornår mødes Forældreekspertpanelet?

  • Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00-18.30 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre i mødelokale 1/Nyttehaven
  • Onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00-18.30 i Kirke Saaby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby
  • Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Hvor finder jeg invitationen til Forældreekspertpanelet?

Du finder invitationen til Forældreekspertpanelet HER.

Hvor finder jeg referaterne fra møderne?

Du kan finde referaterne fra møderne herunder: