Status på kvalitetsudvikling af det specialiserede børneområde

Alle børn, unge og deres familier i Lejre Kommune skal have de bedst mulige betingelser for et godt liv. Børn med særlige behov og deres familier skal mødes professionelt og rettidigt med et helhedsorienteret sigte. Det har vi tidligere ikke været gode nok til i Lejre Kommune. Derfor har vi igangsat en grundig sagsgenopretning og kvalitetsudvikling på området. Her på siden vil du løbende kunne følge med kvalitetsudviklingsprocessen.

Baggrund

Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i foråret 2016 en kvalitetsundersøgelse af sagerne og sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Den viste, at selvom der er sket forbedringer siden dannelsen af Center for Børn, Unge & Familie (CBUF) den 1. januar 2015, så lever sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen i CBUF, ikke op til lovgivningens formelle krav. Lejre Kommune har derfor igangsat et intensivt forbedringsarbejde for at rette op på fejlene.

Ledelsens tiltag for at forbedre kvaliteten

På Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni 2016, fremlagde administrationen dels PwC's undersøgelse og dels ledelsens tiltag for, at forbedre kvaliteten. Tiltagene skal sikre, den faglige kvalitet er i orden i nye sager, og at der gennemføres opfølgning på, og en relevant ”genopretning”, i allerede eksisterende (gamle) sager inden udgangen af 1. kvartal 2017.
Du kan finde ledelsens tiltag i boksen til højre.

Nedenfor kan du orientere dig mere i forskellige dele af forbedringsarbejdets progression.  

Status på kvalitetsudviklingsprocessen

Status til Udvalget for Børn & Ungdom 
Det politiske Udvalget for Børn & Ungdom følger tæt op på kvalitetsudviklingen på det specialiserede børneområde. Administrationen fremlægger løbende en konkret status på ledelsens tiltag. I vil nedenfor kunne orientere jer i de fremlagte statusopdateringer.

Referat fra mødet i udvalget for Børn & Ungdom den 23. august 2016

Forældreekspertpanel

Hvad er formålet med et Forældreekspertpanel?

Formålet med et Forældreekspertpanel er, at alle forældre og andre interesserede kan følge den intensive kvalitetsudvikling i børne- og ungerådgivningen. Panelet er et led i kommunens arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde.

Hvad er et Forældreekspertpanel?

Forældreekspertpanelet er et mødeforum, som bliver afholdt som offentlige borgermøder. Vi ønsker et åbent forum, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage. De forældre, der prioriterer at deltage hver gang, vil få en gennemgående rolle.

Hvordan tilmelder jeg mig Forældreekspertpanelet?

Af hensyn til den praktiske planlægning beder vi om, at du tilmelder dig, hvis du gerne vil deltage. Du er velkommen til at deltage på alle møderne eller blot enkelte møder. Send din tilmelding på mail til Jane Jørgensen på jajo@lejre.dk seneste 1 uge før mødet.

Hvornår mødes Forældreekspertpanelet?

  • Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 17.00-18.30 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre i mødelokale 1/Nyttehaven
  • Onsdag den 7. december 2016 kl. 17.00-18.30 i Kirke Saaby Forsamlingshus, Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby
  • Onsdag den 15. marts 2017 kl. 17.00-18.30 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

Hvor finder jeg invitationen til Forældreekspertpanelet?

Du finder invitationen til Forældreekspertpanelet HER.

Hvor finder jeg referaterne fra møderne?

Du kan finde referaterne fra møderne herunder:

 

 

 

 

Underretninger

Ankestyrelsens årlige underretningsstatistik 

Siden 1. april 2014 har kommunerne indberettet oplysninger om underretninger om udsatte børn til Ankestyrelsen. Underretningsstatistikken giver mulighed for at følge:

  • Udviklingen i antal underretninger
  • Hvem der underretter
  • Hvad der underrettes om
  • Hvilke opfølgningsaktiviteter kommunerne iværksætter på baggrund af underretningerne

Denne udvikling kan følges på både nationalt, regionalt og kommunalt plan. Oplysningerne i statistikken vil blive opdateret årligt i efteråret, når Ankestyrelsen udkommer med en ny årsstatistik. Du vil dermed årligt kunne følge med i Lejre Kommunes underretninger om udsatte børn og unge. 

Du kan finde alle offentliggjorte statistikker fra Ankestyrelsen HER.

Sammensæt selv tal og statistikker 

Du kan også selv sammensætte tal og statistikker ved at søge i Ankestyrelsens database. Mange af tallene og statistikkerne kan sammensættes efter, om du vil følge udviklingen inden for den enkelte kommune, region, afgørelsestype og viden om de berørte borgere såsom alder, køn, baggrund mv. Du finder Ankestyrelsens database HER.